Създаване на оригинални художествени и технически текстове, статии. Написване на сценарии за видеосъдържание в интернет, реклами, филми, сериали. Измисляне на рекламни слогани.

Сценарист и редактор с дългогодишен опит в различни печатни и електронни медии, предлага създаване на разлини статии, текстове и сценарии!

Няма коментари
Добавянето на коментари е достъпно само за регистрирани потребители
Аватар
3.0

България София обл. София